Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

 • Aynı çağrı döneminde birden fazla iş fikri ile başvuru yapılabilir mi?

  Hayır, yapılamaz. Aynı çağrı döneminde tek bir iş fikri ile başvuru yapılabilir.

 • Açık öğretim fakültesi mezunları başvurabilir mi?

  Hayır, başvuramaz. Mevzuat gereği, destekten örgün öğrenim veren üniversitelerin mezunları faydalanabilir. Açık öğretim fakülteleri örgün öğrenim vermediğinden, mezunları bu programa başvuramaz.

 • Lisans mezuniyetinin üzerinden 5 yıldan fazla geçmiş ancak hâlihazırda yüksek lisans ya da doktora öğrencisi olan kişiler başvurabilir mi?

  Evet, başvurabilir.

 • Şirket ortağı olan kişiler programa başvurabilir mi?

  Hayır, başvuramaz. Başvuru yapılan tarihte herhangi bir şirketin ortaklık yapısında olan kişiler programa başvuramaz. Başvuru öncesi şirket ortaklık yapısından ayrılması durumunda başvuru yapılabilir. Ayrıca Uygulama Esaslarında belirtilen koşulları sağlayan başlangıç firmalarının kurucu ortağı olan kişiler de programa başvurabilir.

 • Kimler başvurabilir?

  Çağrı duyurusundaki nitelikleri taşıyan ve üniversitelerin örgün öğrenim veren herhangi bir lisans programından mezun kişiler başvurabilir.

 • İş fikri başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır?

  Çağrıda belirtilen tarihler arasında PRODİS üzerinden elektronik olarak yapılır.

 • Çağrılar, hangi tarihlerde açılır?

  1512 programının, her yıl en az 1 (bir) çağrısı açılır ancak çağrı tarihleri için belirli bir zaman aralığı yoktur.

 • İş fikri konularında sınırlama var mıdır?

  Evet, BİGG-1512 Teknogirişim Programının 2018 yılı çağrısında, aşağıda belirtilen tematik alanlar kapsamındaki başvurular kabul edilecektir:

  • i. Akıllı Ulaşım
   • Yol Güvenliği, Otonom/Elektrikli Araçlar, Tümleşik Ulaşım Servisleri, Temiz Ulaşım, Otomotiv vb.
  • ii. Enerji ve Temiz Teknolojiler
   • Enerji, Yenilenebilir Enerji, Enerji Verimliliği, Atıktan Enerji, Akıllı Binalar, Akıllı Şehirler, İleri Malzeme ve Kimya, Enerji Depolama, Çevre vb.
  • iii. Akıllı Üretim Sistemleri (Sanayide Dijital Dönüşüm)
   • Makina İmalat, Robotik, Otomasyon, IOT, Katmanlı/Hızlı Üretim, Endüstriyel Bilişim, Proses Teknolojileri, Malzeme/Kimya Teknolojileri vb.
  • iv. İletişim ve Sayısal Dönüşüm
   • IOT, Ölçme-Test-Analiz, Elektronik Sistemler, İletişim, Eğitim, E-Sağlık, Büyük Veri, Sanal Gerçeklik, Bilgi Güvenliği, Siber Güvenlik, Oyun, Oyunlaştırma, Bulut Bilişim, Web Uygulamaları, Mobil Uygulamalar, Giyilebilir Teknolojiler, Ses/Görüntü/Metin İşleme vb.
  • v. Sağlık ve İyi Yaşam
   • İlaç, Tanı ve Analiz Kitleri, Biyomedikal/Malzeme, Gıda Güvenliği, E-Sağlık, Medikal cihazlar vb. vi. Sürdürülebilir Tarım ve Beslenme Su Verimliliği, Tohum, Akıllı ve Temiz Tarım, Fonksiyonel Gıda, Gıda Güvenilirliği, Su Ürünleri, Bitki Sağlığı, Hayvan Sağlığı ve Refahı vb. • Hem Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı hem de TÜBİTAK’tan, aynı ya da farklı iş fikri ile sermaye desteği alınabilir mi?

  Hayır, alınamaz. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından teknogirişim sermaye desteği almış kişiler iş fikri başvurusunda bulunamaz.

 • Bu destek “Teknogirişim” desteği midir?

  Hayır, değildir. Bu program, TÜBİTAK Kanunu, TEYDEB Yönetmeliği ve ilgili Uygulama Esasları kapsamında yürütülen bir programdır. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Teknogirişim Sermaye Desteği Programından farklı mevzuata tabidir.

 • Matbu evraklar hangi adrese gönderilir?

  TÜBİTAK Başkanlık’ın “Tunus Caddesi No:80 06100 Kavaklıdere Ankara” adresine gönderilmelidir. Evrakların TEYDEB’e en kısa sürede ulaşabilmesi için, göndericinin, ad soyad, program adı, proje numarası ve gönderilme sebebini içeren bir ön yazıyı eklemesi gerekir.

 • Aşama 1’de verilecek girişimcilik eğitimi ücretli midir?

  Hayır, TÜBİTAK’ın girişimciye sağladığı eğitimler ücretsizdir.

 • Şirket kuruluş giderlerinde herhangi bir indirim/muafiyet uygulanır mı?

  Hayır, uygulanmaz. 2. aşamada destek alacak girişimci için, Ticaret Odaları ve Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde, şirket kuruluş giderlerinde uygulanan bir muafiyet yoktur.

YTÜ
TEKNOPARK
YTÜ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ
YTÜ KULUÇKA
TÜBİTAK