Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

 • Lisans mezuniyetinin üzerinden 5 yıldan fazla geçmiş ancak hâlihazırda yüksek lisans ya da doktora öğrencisi olan kişiler başvurabilir mi?

  Evet, başvurabilir.

 • Şirket ortağı olan kişiler programa başvurabilir mi?

  Hayır, başvuramaz. Başvuru yapılan tarihte herhangi bir şirketin ortaklık yapısında olan kişiler programa başvuramaz. Başvuru öncesi şirket ortaklık yapısından ayrılması durumunda başvuru yapılabilir. Ayrıca Uygulama Esaslarında belirtilen koşulları sağlayan başlangıç firmalarının kurucu ortağı olan kişiler de programa başvurabilir.

 • Kimler başvurabilir?

  Teknoloji odaklı iş fikrine sahip, kendi girişimini kurma konusunda istekli olan TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı 2021 yılı birinci çağrı döneminden itibaren BİGG çağrısında belirtilen aşağıdaki nitelikleri taşıyan herkes programa başvurabilir.


  1) Programa ön başvuru tarihi itibariyle üniversitelerin; 

  • Herhangi bir ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenci,
  • Herhangi bir ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programından mezun kişi, 

  2) Daha önce Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da TÜBİTAK 1512 Programı 2. Aşaması kapsamında sermaye desteği almamış olmak,

  3) Başvuru tarihi itibariyle herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almamak.

  belirtilen şartları taşıması halinde programa başvurabilecektir.

  Not: Başvuru sahibinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaması halinde, başvuru esnasında pasaport numarasını iletmesi gerekmektedir.

 • İş fikri başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır?

  Çağrıda belirtilen tarihler arasında PRODİS üzerinden elektronik olarak yapılır.

 • TÜBİTAK tarafından başvurum desteklenmeye kabul edildikten sonra, ödemeyi ne zaman alırım?

  Projenizde kabul edilen bütçenin, proje başında %40, ilk rapor sonunda (örn. 6 ay) %40, proje kapanış sonunda %20 oranındaki kısmını almanız öngörülmektedir. Olası gecikmeler için nakit akışınızı iyi planlamanız tavsiye edilir.

 • İş fikri konularında sınırlama var mıdır?

  Evet, BİGG-1512 Teknogirişim Programının 2018 yılı çağrısında, aşağıda belirtilen tematik alanlar kapsamındaki başvurular kabul edilecektir:

  • i. Akıllı Ulaşım
   • Yol Güvenliği, Otonom/Elektrikli Araçlar, Tümleşik Ulaşım Servisleri, Temiz Ulaşım, Otomotiv vb.
  • ii. Enerji ve Temiz Teknolojiler
   • Enerji, Yenilenebilir Enerji, Enerji Verimliliği, Atıktan Enerji, Akıllı Binalar, Akıllı Şehirler, İleri Malzeme ve Kimya, Enerji Depolama, Çevre vb.
  • iii. Akıllı Üretim Sistemleri (Sanayide Dijital Dönüşüm)
   • Makina İmalat, Robotik, Otomasyon, IOT, Katmanlı/Hızlı Üretim, Endüstriyel Bilişim, Proses Teknolojileri, Malzeme/Kimya Teknolojileri vb.
  • iv. İletişim ve Sayısal Dönüşüm
   • IOT, Ölçme-Test-Analiz, Elektronik Sistemler, İletişim, Eğitim, E-Sağlık, Büyük Veri, Sanal Gerçeklik, Bilgi Güvenliği, Siber Güvenlik, Oyun, Oyunlaştırma, Bulut Bilişim, Web Uygulamaları, Mobil Uygulamalar, Giyilebilir Teknolojiler, Ses/Görüntü/Metin İşleme vb.
  • v. Sağlık ve İyi Yaşam
   • İlaç, Tanı ve Analiz Kitleri, Biyomedikal/Malzeme, Gıda Güvenliği, E-Sağlık, Medikal cihazlar vb. vi. Sürdürülebilir Tarım ve Beslenme Su Verimliliği, Tohum, Akıllı ve Temiz Tarım, Fonksiyonel Gıda, Gıda Güvenilirliği, Su Ürünleri, Bitki Sağlığı, Hayvan Sağlığı ve Refahı vb. • Hem Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı hem de TÜBİTAK’tan, aynı ya da farklı iş fikri ile sermaye desteği alınabilir mi?

  Hayır, alınamaz. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından teknogirişim sermaye desteği almış kişiler iş fikri başvurusunda bulunamaz.

 • Bu destek “Teknogirişim” desteği midir?

  Hayır, değildir. Bu program, TÜBİTAK Kanunu, TEYDEB Yönetmeliği ve ilgili Uygulama Esasları kapsamında yürütülen bir programdır. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Teknogirişim Sermaye Desteği Programından farklı mevzuata tabidir.

 • Desteğe başvurup kazandığımız takdirde mevcut çalıştığımız işten istifa etme zorunluluğumuz var mı?

  Hayır, çalıştığınız işten ayrılma zorunluluğunuz yok. Fakat şu noktalara dikkat etmelisiniz:
  1) Başka bir yerde çalıştığınız için yeni kuracağınız firmada TÜBİTAK projesi kapsamında maaş alamazsınız.
  2) Şu an çalıştığınız şirkette, kendi şirketinizi kurmanıza engel teşkil eden bir durum olabilir, şirketinizle görüşmenizi tavsiye ederiz.

  Ayrıca, tam zamanlı olarak çalışırken kendi şirketinize odaklanmak mümkün olmayabilir ve bu durum şirketinizin başarısını olumsuz etkileyebilir. 
   

 • Aşama 1’de verilecek girişimcilik eğitimi ücretli midir?

  Hayır, TÜBİTAK’ın girişimciye sağladığı eğitimler ücretsizdir.

 • Şirket kuruluş giderlerinde herhangi bir indirim/muafiyet uygulanır mı?

  Hayır, uygulanmaz. 2. aşamada destek alacak girişimci için, Ticaret Odaları ve Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde, şirket kuruluş giderlerinde uygulanan bir muafiyet yoktur.

TÜBİTAK
YTÜ
TEKNOPARK
YTÜ KULUÇKA