Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

 • Şirket ortağı olan kişiler programa başvurabilir mi?

  Türkiye'de yerleşik durumdaki herhangi bir Limited ya da Anonim Şirketinde ortaklığı bulunan kişiler BiGG programına başvuru yapamazlar. Bu kişiler, StarBiGG'e başvuru yapacakları günden evvel ortaklığı bulunan şirketlerdeki ortaklıklarını sonlandırmaları durumunda programa başvuru yapılabilirler.

 • Kimler başvurabilir?

  Teknoloji odaklı iş fikrine sahip, kendi girişimini kurma konusunda istekli olan ve TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı 2023 yılı birinci çağrı döneminden itibaren BİGG çağrısında belirtilen aşağıdaki nitelikleri taşıyan herkes programa başvurabilir.


  1) Programa ön başvuru tarihi itibariyle üniversitelerin; 

  • Herhangi bir ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenci,
  • Herhangi bir ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programından mezun kişi, 

  2) Daha önce Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da TÜBİTAK 1512 Programı 2. Aşaması kapsamında sermaye desteği almamış olmak,

  3) Başvuru tarihi itibariyle herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almamak.

  belirtilen şartları taşıması halinde programa başvurabilecektir.

  Not: Başvuru sahibinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaması halinde, başvuru esnasında pasaport numarasını iletmesi gerekmektedir.

 • İş fikri başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır?

  İş fikri başvuruları, StarBiGG web sayfası üzerinden yer alan "Başvuru Formu" aracılığıyla online olarak yapılır.

 • TÜBİTAK tarafından başvurum desteklenmeye kabul edildikten sonra, ödemeyi ne zaman alırım?

  StarBiGG web sayfasında yer alan çağrı takviminde belirtilen tarihler uyarınca, iş planınızın TÜBİTAK tarafından desteklenmeye uygun bulunmasının akabinde şirketinizi kurmanız istenecektir. Şirketinizi kurmanızı takip eden 1 ay içerisinde TÜBİTAK'ın, iş planınızda sunduğunuz ve desteklenmeye uygun bulunan bütçe tutarının %40'ı şirket hesabınıza ödenecektir. Kalan bütçenin %40'ı, ilk ödemeden 6 ay sonra şirketinize ödenecek olup kalan %20'lik bütçe ise projenizin tamamlanmasının akabinde ödenecektir.

 • İş fikri konularında sınırlama var mıdır?

  Evet, TÜBİTAK BiGG Programının 2023 yılı ilk çağrısında, aşağıda belirtilen tematik alanlar kapsamındaki iş fikri başvuruları kabul edilecektir:

  • i. Akıllı Ulaşım
   • İnsansız Hava, Kara ve Deniz Araçları, Otomotiv ve Yan Sanayi, Otonom/Elektrikli Araçlar, Yol Güvenliği vb.
  • ii. Enerji ve Temiz Teknolojiler
   • Atıktan Enerji, Çevre, Enerji, Enerji Depolama ve Enerji Verimliliği, Malzeme/Kimya Teknolojileri, Yenilenebilir Enerji, vb.
  • iii. Akıllı Üretim Sistemleri (Sanayide Dijital Dönüşüm)
   • Endüstriyel Bilişim, Katmanlı/Hızlı Üretim, Makina İmalat, Robotik/Otomasyon, Yüksek Performanslı Malzemeler vb
  • iv. İletişim ve Sayısal Dönüşüm
   • Bilgi Güvenliği, Bulut Bilişim, Büyük Veri, Eğitim, Elektronik Sistemler, Finansal Teknolojiler, Giyilebilir Teknolojiler, IOT, İletişim, Karar Destek Yazılımları, Ölçme-Test-Analiz, Sanal/Artırılmış Gerçeklik, Ses/Görüntü/Metin İşleme, Turizm Teknolojileri, Web/Mobil Uygulamaları, Yapay Zeka, vb.
  • v. Sağlık ve İyi Yaşam
   • Biyomalzeme, Biyoteknoloji, E-Sağlık, İlaç, Kozmetik, Spor Teknolojileri, Tanı ve Analiz Kitleri, Tıbbi Cihazlar, vb
  • vi. Sürdürülebilir Tarım ve Beslenme
   • Akıllı ve Temiz Tarım, Bitki Sağlığı, Gıda Teknolojileri, Gıda Güvenliği ve Güvenilirliği, Hayvan Sağlığı ve Refahı, Su Ürünleri, Su Verimliliği, Tohum, vb. • Hem Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı hem de TÜBİTAK’tan, aynı ya da farklı iş fikri ile sermaye desteği alınabilir mi?

  Hayır, alınamaz. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından teknogirişim sermaye desteği almış kişiler iş fikri başvurusunda bulunamaz.

 • Bu destek “Teknogirişim” desteği midir?

  Hayır, değildir. Bu program, TÜBİTAK Kanunu, TEYDEB Yönetmeliği ve ilgili Uygulama Esasları kapsamında yürütülen bir programdır. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Teknogirişim Sermaye Desteği Programından farklı mevzuata tabidir.

 • Desteğe başvurup kazandığımız takdirde mevcut çalıştığımız işten istifa etme zorunluluğumuz var mı?

  Hayır, çalıştığınız işten ayrılma zorunluluğunuz yok. Fakat şu noktalara dikkat etmelisiniz:
  1) Başka bir yerde çalıştığınız için yeni kuracağınız firmada TÜBİTAK projesi kapsamında maaş alamazsınız.
  2) Şu an çalıştığınız şirkette, kendi şirketinizi kurmanıza engel teşkil eden bir durum olabilir, şirketinizle görüşmenizi tavsiye ederiz.

  Ayrıca, tam zamanlı olarak çalışırken kendi şirketinize odaklanmak mümkün olmayabilir ve bu durum şirketinizin başarısını olumsuz etkileyebilir. 
   

 • Aşama 1’de verilecek girişimcilik eğitimi ücretli midir?

  Hayır, TÜBİTAK’ın seçtiği Uygulayıcı Kuruluşlardan biri olan StarBiGG tarafından girişimcilere sağlanacak tüm eğitimler ücretsizdir.

 • Şirket kuruluş giderlerinde herhangi bir indirim/muafiyet uygulanır mı?

  Hayır, uygulanmaz. 2. aşamada destek alacak girişimci için, Ticaret Odaları ve Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde, şirket kuruluş giderlerinde uygulanan bir muafiyet yoktur.

TÜBİTAK
YTÜ
TEKNOPARK