TÜBİTAK BİGG
(BİREYSEL GENÇ GİRİŞİM) PROGRAMI


TÜBİTAK, 1512 Girişimcilik Destek Programı (BİGG); girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini nitelikli iş planlarına dönüştürerek 450.000 TL'ye kadar sermaye desteği ile şirketleşmelerine olanak sağlamaktadır. Program başvuruları Uygulayıcı Kuruluşlardan üzerinden gerçekleşmekte ve girişimcilerin iş fikri başvurularını toplanması ile değerlendirilmesi, başarılı bir girişime dönüşmesi için iş planı hazırlama desteği verilmesi de Uygulayıcı Kuruluşlar tarafından sağlanmaktadır. Bu kapsamda StarBiGG de TÜBİTAK tarafından resmi olarak seçilen Uygulayıcı Kuruluşlar arasında yer almaktadır.

1. Aşama faaliyetlerini yürütmek üzere seçilen BİGG Uygulayıcı Kuruluşlarından biri olan StarBiGG, TÜBİTAK tarafından açılan herbir BiGG çağrısı kapsamında kendi web sayfası üzerinden girişimcilerin iş fikri başvurularını toplamaktadır. StarBiGG web sayfası üzerinden toplanan iş fikirleri yine StarBiGG ekibinde değerlendirilmekte ve seçilen iş fikirlerinin bir hızlandırıcı program dahilinde doğrulanması ve TÜBİTAK’a 2. Aşama başvurusu yapacak iş planlarının belirlenmesi amacıyla ön kuluçka faaliyetleri yürütülmektedir. Bu süreçte girişimcilere, iş fikirlerinin teknik ve ticari açıdan doğrulanması amacıyla mentorluk, potansiyel müşteri ve partnerlere erişim imkanı, yatırımcıya erişim ve iş planı hazırlama desteği sunulmaktadır.

1. Aşamadaki ön kuluçka süreci sonunda hazırladığı iş planı StarBiGG tarafından onaylanan girişimciler, BiGG programı 2. Aşamaya başvurmaya hak kazanacak olup iş planı başvuruları StarBiGG aracılığıyla TÜBİTAK'a sunulacaktır. İş planları, TÜBİTAK tarafından yürütülecek 2. Aşama panellerinde değerlendirilecek olup 2. Aşama desteği almaya uygun bulunan girişimcilerden BiGG kapsamındaki hibe desteğinden faydalanmaları amacıyla şirket kurmaları istenecektir.

STAR BİGG

Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark yürütücülüğünde ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Çanakkale Teknokent ve Bursa TTO iş birliğinde TÜBİTAK 1512 BiGG Programı kapsamında 1. Aşama hizmetlerinin yürütüldüğü bir programdır.StarBİGG programı kapsamında, iş fikri başvuruları ön değerlendirme neticesinde yeterli bulunan ve programa kabul edilen girişimciler;

 • YTÜ Yıldız Teknopark’ın ve diğer paydaşların açık ofis alanlarından ve prototip imalatı atölyesinden yararlanabilecekler,

 • YTÜ Yıldız Teknopark’ın ve diğer paydaşların sahip olduğu geniş iş ağından faydalanarak alanında uzman kişilerden mentorlukdanışmanlık ve iş geliştirme destekleri alabilecekler.

 • Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve diğer paydaşların uzmanlarından patent ön araştırması ve teknoloji incelemeleri ile gerekli durumlarda patent başvurusu süreçlerinde birebir destek alabilecekler.

 • TÜBİTAK TEYDEB ve BiGG Destek Programları kapsamında +12 yıllık deneyime sahip eğitmen ve mentor kadrosunun sunacağı eğitimmentorlukkoçlukdanışmanlık ve iş geliştirme desteklerinden yararlanabilecekler.

 • YTÜ Yıldız Teknopark ve diğer paydaşların Kurumsal İletişim Biriminden marka oluşturmapazarlama ve ulusal ölçekte farkındalık yaratabilme konularında destek alabilecekler.

 • TÜBİTAK’tan hibe desteği almaya hak kazanan girişimcilere YTÜ Yıldız Teknopark Davutpaşa Yerleşkesinde şirketleşme ve ofis kurma destekleri sağlanacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

KİMLER BAŞVURABİLİR? İŞ FİKRİ HANGİ TEMADA OLMALI? 

Teknoloji odaklı iş fikrine sahip, kendi girişimini kurma konusunda istekli ve TÜBİTAK 1512 BiGG Programı 2023 yılı birinci çağrı döneminden itibaren BİGG çağrısında belirtilen aşağıdaki nitelikleri taşıyan tüm girişimci adayları programa başvurabilir.


1) Programa ön başvuru tarihi itibariyle üniversitelerin; 

 • Herhangi bir ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenci,
 • Herhangi bir ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programından mezun kişi, 

2) Daha önce Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da TÜBİTAK 1512 Programı 2. Aşaması kapsamında sermaye desteği almamış olmak,

3) Başvuru tarihi itibariyle herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almamak.

belirtilen şartları taşıması halinde programa başvurabilecektir.

Not: Başvuru sahibinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaması halinde, başvuru esnasında pasaport numarasını iletmesi gerekmektedir.

Başvuru şartlarını sağlayan girişimcilerin iş fikirleri çağrı kapsamında belirtilen tematik alanlardan herhangi biri ise şimdi buradan başvurunuzu yapabilirsiniz. 


DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 

İş fikirleri aşağıda yer alan kriter altında değerlendirilecektir:

 1. İş planının teknoloji düzeyi ve yenilikçi yönü:
  İş fikri sonucu geliştirilecek ürün/hizmetin yurtiçi ve yurtdışı pazardaki benzerlerine göre öngörülen farklılıkları, üstünlükleri, fikri mülkiyet koruması değerlendirilecektir.
 2. İş planının uygunluğu ve yapılabilirliği:
  Başvuru sahibinin tek başına mı yoksa bir takımla mı beraber çalıştığı, iş fikrinin hayata geçirilmesinde ihtiyaç duyulacak teknik altyapıya sahip olup olmadığı değerlendirilecektir. Ayrıca iş fikrinin teknolojik olarak yapılabilirliği ve hangi aşamada olduğu da göz önüne alınacaktır.
 3. İş planının ticarileşme potansiyeli:
  Geliştirilecek ürün / hizmet pazar büyüklüğü ve ticarileşme potansiyfeli açısından değerlendirilecektir.
 4. Girişimci Ekibin Niteliği:
  Sahip olduğu yetenekler ve tecrübeler ölçüsünde, girişimci ve ekibin büyüme sürecinde karşılaşılacak sorunları çözebilme ve işi geliştirebilme potansiyeli değerlendirilir.


GEREKLİ BELGELER

Değerlendirmeler sonucu Star BİGG programına davet edilen girişimcilerin aşağıdaki belgeleri temin etmesi gerekir.

1) Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora mezunları için diploma veya çıkış belgesinin aslı/ noter onaylı kopyası/ e-devlet üzerinden alınan mezuniyet belgesi,
2) Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için ön başvuru tarih aralığında alınmış öğrenci belgesinin aslı/ edevlet üzerinden alınan güncel öğrenci belgesi,
3) Taahütname

 Belgelerin TÜBİTAK’ın belirlediği şekilde, ilgili çağrı döneminin ÖN BAŞVURU TARİHLERİ arasında alınmış olması gerekmektedir.

STAR BİGG PROGRAM SÜRECİ

 • 1. Adım

  Ön Başvuru 
  Ön Değerlendirme
  Oryantasyon
  1. Aşama Ön Hazırlık Programı
 • 2. Adım

  1. Aşama Hızlandırma Eğitimleri / İş Planı Hazırlama Atölyeleri

  1. Aşama Mentorluk Görüşmeleri 
 • 3. Adım

  Ana Jüri Elemesi
  (2. Aşama'ya geçecek girişimcilerin belirlenmesi)
 • 4. Adım

  2. Aşama Birebir İş Planı Revizyon Destek

TAKVİM 2023

TÜBİTAK BİGG 2023 yılı 1. çağrısına ilişkin detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

StarBiGG Programı Kapsamında Takip Edilecek Takvime İlişkin Detaylar:

Ön Başvuruların Toplanması:

Lütfen sosyal medya hesabımızdan son başvuru tarihini takip ediniz.
Son ön başvuru tarihi, TÜBİTAK tarafından açıklanan tarih aralığına göre StarBiGG tarafından belirlenecektir.

Başvurunuz sonrası en geç 2 hafta içinde size olumlu/olumsuz dönüş yapmayı planlıyoruz.
Başvurunuzun programa kabul edilmesi halinde, StarBİGG ekibimiz sizle iletişime geçecek.

Oryantasyon:

Ön değerlendirme sürecinde başarılı bulunan girişimcilere BiGG süreci, StarBiGG programı ve StarBiGG kapsamında yürütülecek ön kuluçka programı hakkında detaylı bilgiler verilecektir.

Hızlandırma Eğitimleri ve İş Planı Hazırlama Atölyeleri:

Ön kuluçkaya alınan girişimcilere toplam 20 saatlik hızlandırma ve girişimcilik eğitimleri sunulacaktır.

Mentorluk Destekleri:

Ön kuluçkaya alınan girişimcilere teknik, akademik ve sektörel mentorluk destekleri sunulacaktır.

Ana Jüri Elemesi:

II. aşamaya geçecek girişimcilerin belirlenmesi için Ana Eleme Jürisi düzenlenecektir.

Birebir İş Planı Revizyon Destek:

II. aşamaya geçme hakkı kazanan girişimcilere, iş planlarını geliştirmeleri ve eksiklerini tamamlamaları amacıyla birebir destek verilecektir.

SOSYAL MEDYADA BİZ

İLETİŞİM

 • ADRES

  YTÜ, Davutpaşa Yerleşkesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi B2 Blok, No:115 34220 Esenler - İstanbul
 • TELEFON

  0212 483 70 06 - 07 – 08
 • E-MAİL

  [email protected]
TÜBİTAK
YTÜ
TEKNOPARK