TÜBİTAK BİGG
(BİREYSEL GENÇ GİRİŞİM) PROGRAMI

Bireysel Genç Girişim (BiGG) adıyla anılan TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) 1512-Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı, girişimcilerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için, girişimcilerin fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerini desteklemektedir. BiGG Programı girişimciliğin özendirilmesini ve uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmetleri geliştirebilen başlangıç firmalarının oluşturulmasını amaçlamaktadır.Bu amaç doğrultusunda BiGG 2020 yılının birinci çağrısına çıkılmaktadır.

1. Aşama faaliyetlerini yürütmek üzere seçilen BİGG Uygulayıcı Kuruluşları açılan bu çağrı kapsamında kendi web sayfalarında ilan edecekleri duyuru ile iş fikri başvurularını kabul edecektir. Uygulayıcı Kuruluşlar 1. aşama kapsamında; girişimcilerin iş fikirlerinin toplanması, değerlendirilmesi, seçilen iş fikirlerinin bir hızlandırıcı program dahilinde doğrulanması ve TÜBİTAK’a 2. Aşama başvurusu yapacak iş planlarının belirlenmesi faaliyetlerini yürütecektir.İş fikrinin teknik ve ticari açıdan doğrulanması sürecini içeren hızlandırıcı programında, Uygulayıcı Kuruluşlar girişimcilere mentorluk, iş birliği ağlarının kullandırılması, iş planı hazırlama desteği, vb. hizmetler sağlayacaktır.

1. Aşama sonunda hazırladığı iş planı BİGG Uygulayıcı Kuruluşu tarafından onaylanan girişimciler, Programın 2. Aşama başvurusunu TÜBİTAK’a yapacaktır. İş planları, TÜBİTAK tarafından yürütülecek 2. Aşama panellerinde değerlendirilecektir. 2. Aşama desteği almaya uygun bulunan girişimcilerden Teknogirişim Sermayesi Desteği’nden faydalanmak üzere şirket kurmaları istenecektir.

 

TÜBİTAK'ın BiGG programı ve 2020-1 Çağrı dokümanı hakkında detay için tıklayınız. 

STAR BİGG

STAR BİGG, Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark yürütücülüğünde İstanbul Sabahattin Zaim   Üniversitesi iş birliği ile TÜBİTAK 1512  Teknogirişim Sermaye Desteği Programı kapsamında 1. Aşama hizmetlerinin yürütüldüğü bir programdır. STAR BİGG, Girişimcileri TÜBİTAK BiGG Programının 2. Aşaması'na hazırlar.

TÜBİTAK tarafından teknoloji tabanlı iş fikri sahibi girişimcilere 200.000 TL hibe desteği verilen 1512 BİGG programının 1. aşama faaliyetlerinin yürütüldüğü ve desteklenen girişimcilere Türkiye’nin en büyük kuluçka merkezi olan Yıldız Kuluçka'da girişimcilere ücretsiz ofis, prototip atölyesi, akademisyen desteği, yatırımcı görüşmeleri, ticarileşme, büyük ölçekli firma eşleşmesi ve yurtdışı ofis gibi çok sayıda hizmet sunmaktadır.

Başvuru Şartları ve Kriterleri

TÜBİTAK BİGG çağrılarında yer alan ve girişimci adayları yürütecekleri süreçte dikkate alması gereken başvuru şartları ve kurallar aşağıdaki gibidir. 

KİMLER BAŞVURABİLİR? 

Teknoloji odaklı iş fikrine sahip, kendi girişimini kurma konusunda istekli olan TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı BİGG çağrısında belirtilen aşağıdaki nitelikleri taşıyan herkes programa başvurabilir.


1) Eğitim durumu aşağıdakilerden biri olmalı:
- Herhangi bir lisans programından 1 yıl içerisinde mezun olabilecek öğrenci,
- Yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenci,
- Lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden herhangi birini en çok 10 yıl önce almış kişi başvuru yapabilir.

2) Daha önce Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da TÜBİTAK 1512 Programı 2. Aşaması kapsamında sermaye desteği almamış olmak,

3) Başvuru tarihi itibariyle herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almamak.

Not: Başvuru sahibinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaması halinde, başvuru esnasında pasaport numarasını iletmesi gerekmektedir.


DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 

İş fikirleri 3 ana kriter altında değerlendirilecektir:

 1. İş planının teknoloji düzeyi ve yenilikçi yönü:
  İş fikri sonucu geliştirilecek ürün/hizmetin yurtiçi ve yurtdışı pazardaki benzerlerine göre öngörülen farklılıkları, üstünlükleri, fikri mülkiyet koruması değerlendirilecektir.
 2. İş planının uygunluğu ve yapılabilirliği:
  Başvuru sahibinin tek başına mı yoksa bir takımla mı beraber çalıştığı, iş fikrinin hayata geçirilmesinde ihtiyaç duyulacak teknik altyapıya sahip olup olmadığı değerlendirilecektir. Ayrıca iş fikrinin teknolojik olarak yapılabilirliği ve hangi aşamada olduğu da göz önüne alınacaktır.
 3. İş planının ticarileşme potansiyeli:
  Geliştirilecek ürün / hizmet pazar büyüklüğü ve ticarileşme potansiyfeli açısından değerlendirilecektir.

  İş fikri başvuruları periyodik olarak değerlendirilecek, bir sonraki aşamalara kabul edilecek ve edilmeyecek projeler belirlenip email ile girişimcilere dönülecektir. Değerlendirme için ekstra bilgi gereken projelerden de bu bilgi rica edilecektir. Kabul edilmeyen projeler diğer BİGG Uygulayıcılarıa başvurabilirler.

GEREKLİ BELGELER

Değerlendirmeler sonucu Star BİGG programına davet edilen girişimcilerin aşağıdaki belgeleri temin etmesi gerekir.

1) Diploma veya çıkış belgesinin aslı ya da noter onaylı kopyası*
2) Yüksek lisans ve doktora öğrencileri için TÜBİTAK tarafından belirlenecek tarih aralığında alınmış öğrenci belgesinin aslı,
3) Lisans son sınıf öğrencileri için 1 yıl içinde mezun olabileceklerini gösterir belge.
4) Taahütname

 Belgelerin TÜBİTAK’ın belirlediği şekilde, ilgili çağrı döneminin ÖN BAŞVURU TARİHLERİ arasında alınmış olması gerekmektedir.

PROGRAM

 • 1

  Online Başvuru
 • 2

  Temel Girişimcilik ve Uygulamalı İş Modeli Eğitimleri
 • 3

  Ön kuluçka ve Prototip Atölyesi Hizmetleri
  Uygulamalı İş Planı Hazırlama Eğitimleri
  Akademik Danışmanlık, Mentorlük Hizmetleri 
 • 4

  Sunum Pratiği
  Star BİGG Değerlendirme Komisyonu
  TÜBİTAK 2. Aşama 

TAKVİM 2020

SOSYAL MEDYADA BİZ

İLETİŞİM

 • ADRES

  YTÜ, Davutpaşa Yerleşkesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi B2 Blok, No:115 34220 Esenler - İstanbul
 • TELEFON

  0212 483 70 06 - 07 – 08
 • E-MAİL

  [email protected]
TÜBİTAK
YTÜ
TEKNOPARK
YTÜ KULUÇKA