TÜBİTAK BİGG
(BİREYSEL GENÇ GİRİŞİM) PROGRAMI

TÜBİTAK, 1512 Girişimcilik Destek Programı (BİGG); girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini nitelikli iş planlarına dönüştürerek 450.000 TL'ye kadar sermaye desteği ile şirketleşmelerine olanak sağlamaktadır. Program başvuruları Uygulayıcı Kuruluşlardan üzerinden gerçekleşmekte ve girişimcilerin iş fikri başvurularını toplanması ile değerlendirilmesi, başarılı bir girişime dönüşmesi için iş planı hazırlama desteği verilmesi de Uygulayıcı Kuruluşlar tarafından sağlanmaktadır.

1. Aşama faaliyetlerini yürütmek üzere seçilen BİGG Uygulayıcı Kuruluşları açılan bu çağrı kapsamında kendi web sayfalarında ilan edecekleri duyuru ile iş fikri başvurularını kabul edecektir. Uygulayıcı Kuruluşlar 1. aşama kapsamında; girişimcilerin iş fikirlerinin toplanması, değerlendirilmesi, seçilen iş fikirlerinin bir hızlandırıcı program dahilinde doğrulanması ve TÜBİTAK’a 2. Aşama başvurusu yapacak iş planlarının belirlenmesi faaliyetlerini yürütecektir.İş fikrinin teknik ve ticari açıdan doğrulanması sürecini içeren hızlandırıcı programında, Uygulayıcı Kuruluşlar girişimcilere mentorluk, iş birliği ağlarının kullandırılması, iş planı hazırlama desteği, vb. hizmetler sağlayacaktır.

1. Aşama sonunda hazırladığı iş planı BİGG Uygulayıcı Kuruluşu tarafından onaylanan girişimciler, Programın 2. Aşama başvurusunu TÜBİTAK’a yapacaktır. İş planları, TÜBİTAK tarafından yürütülecek 2. Aşama panellerinde değerlendirilecektir. 2. Aşama desteği almaya uygun bulunan girişimcilerden Teknogirişim Sermayesi Desteği’nden faydalanmak üzere şirket kurmaları istenecektir.

STAR BİGG

Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark yürütücülüğünde İstanbul Sabahattin Zaim   Üniversitesi iş birliği ve EIT-InnoEnergy desteğiyle TÜBİTAK 1512  Teknogirişim Sermaye Desteği Programı kapsamında 1. Aşama hizmetlerinin yürütüldüğü bir programdır. STAR BİGG, StarBİGG programı kapsamında, iş fikri başvuruları ön değerlendirme neticesinde yeterli bulunan ve programa kabul edilen girişimciler;

YTÜ Yıldız Teknopark’ın Davutpaşa Yerleşkesinde yer alan açık ofis alanlarından ve prototip imalatı atölyesinden yararlanabilecekler,

YTÜ Yıldız Teknopark’ın sahip olduğu geniş iş ağından faydalanarak alanında uzman kişilerden mentorluk, danışmanlık ve iş geliştirme destekleri alabilecekler.

Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi uzmanlarından patent ön araştırması ve teknoloji incelemeleri ile gerekli durumlarda patent başvurusu süreçlerinde birebir destek alabilecekler.

TÜBİTAK TEYDEB ve BiGG Destek Programları kapsamında +12 yıllık deneyime sahip eğitmen ve mentor kadrosunun sunacağı eğitim, mentorluk, koçluk, danışmanlık ve iş geliştirme desteklerinden yararlanabilecekler.

Yıldız Teknopark Kurumsal İletişim Biriminden marka oluşturma, pazarlama ve ulusal ölçekte farkındalık yaratabilme konularında destek alabilecekler.

Avrupa’nın enerji ve temiz teknolojiler dikeyindeki en büyük yatırım şirketi EIT InnoEnergy’nin iş ağına ve erken aşama yatırım süreçlerine dahil olma fırsatı sağlanacaktır.

TÜBİTAK’tan hibe desteği almaya hak kazanan girişimcilere Yıldız Teknopark Davutpaşa Yerleşkesinde şirketleşme ve ofis kurma destekleri sağlanacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

KİMLER BAŞVURABİLİR, İŞ FİKRİ HANGİ TEMADA OLMALI? 

Teknoloji odaklı iş fikrine sahip, kendi girişimini kurma konusunda istekli olan TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı 2021 yılı birinci çağrı döneminden itibaren BİGG çağrısında belirtilen aşağıdaki nitelikleri taşıyan herkes programa başvurabilir.


1) Programa ön başvuru tarihi itibariyle üniversitelerin; 

 • Herhangi bir ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenci,
 • Herhangi bir ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programından mezun kişi, 

2) Daha önce Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da TÜBİTAK 1512 Programı 2. Aşaması kapsamında sermaye desteği almamış olmak,

3) Başvuru tarihi itibariyle herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almamak.

belirtilen şartları taşıması halinde programa başvurabilecektir.

Not: Başvuru sahibinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaması halinde, başvuru esnasında pasaport numarasını iletmesi gerekmektedir.

Başvuru şartlarını sağlayan girişimcilerin iş fikirleri çağrı kapsamında belirtilen tematik alanlardan herhangi biri ise şimdi buradan başvurunuzu yapabilirsiniz. 


DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 

İş fikirleri aşağıda yer alan kriter altında değerlendirilecektir:

 1. İş planının teknoloji düzeyi ve yenilikçi yönü:
  İş fikri sonucu geliştirilecek ürün/hizmetin yurtiçi ve yurtdışı pazardaki benzerlerine göre öngörülen farklılıkları, üstünlükleri, fikri mülkiyet koruması değerlendirilecektir.
 2. İş planının uygunluğu ve yapılabilirliği:
  Başvuru sahibinin tek başına mı yoksa bir takımla mı beraber çalıştığı, iş fikrinin hayata geçirilmesinde ihtiyaç duyulacak teknik altyapıya sahip olup olmadığı değerlendirilecektir. Ayrıca iş fikrinin teknolojik olarak yapılabilirliği ve hangi aşamada olduğu da göz önüne alınacaktır.
 3. İş planının ticarileşme potansiyeli:
  Geliştirilecek ürün / hizmet pazar büyüklüğü ve ticarileşme potansiyfeli açısından değerlendirilecektir.
 4. Girişimci Ekibin Niteliği:
  Sahip olduğu yetenekler ve tecrübeler ölçüsünde, girişimci ve ekibin büyüme sürecinde karşılaşılacak sorunları çözebilme ve işi geliştirebilme potansiyeli değerlendirilir.

  İş fikri başvuruları periyodik olarak değerlendirilecek, bir sonraki aşamalara kabul edilecek ve edilmeyecek projeler belirlenip email ile girişimcilere dönülecektir. Değerlendirme için ekstra bilgi gereken projelerden de bu bilgi rica edilecektir. Kabul edilmeyen projeler diğer BİGG Uygulayıcılara başvurabilirler.

GEREKLİ BELGELER

Değerlendirmeler sonucu Star BİGG programına davet edilen girişimcilerin aşağıdaki belgeleri temin etmesi gerekir.

1) Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora mezunları için diploma veya çıkış belgesinin aslı/ noter onaylı kopyası/ e-devlet üzerinden alınan mezuniyet belgesi,
2) Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için ön başvuru tarih aralığında alınmış öğrenci belgesinin aslı/ edevlet üzerinden alınan güncel öğrenci belgesi,
3) Taahütname

 Belgelerin TÜBİTAK’ın belirlediği şekilde, ilgili çağrı döneminin ÖN BAŞVURU TARİHLERİ arasında alınmış olması gerekmektedir.

STAR BİGG PROGRAM SÜRECİ

 • 1

  Ön Başvuru 
  Ön Değerlendirme
  Oryantasyon
  1. Aşama Ön Hazırlık Programı
 • 2

  1. Aşama Hızlandırma Eğitimleri / İş Planı Hazırlama Atölyeleri

  1. Aşama Mentorluk Görüşmeleri 
 • 3

  Ana Jüri Elemesi
  (2. Aşama'ya geçecek girişimcilerin belirlenmesi)
 • 4

  2. Aşama Birebir İş Planı Revizyon Destek

TAKVİM 2022-2 Yeşil Büyüme

TÜBİTAK BİGG 2022 yılı 2. çağrısı YEŞİL BÜYÜME çağrı detayına buradan ulaşabilirsiniz.

Ön Başvuruların Toplanması:

Lütfen sosyal medya hesabımızdan son başvuru tarihini takip ediniz. Son ön başvuru tarihi, TÜBİTAK tarafından açıklanan tarih aralığında uygulayıcı kuruluş tarafından belirlenir. 

Başvurunuz sonrası en geç 2 hafta içinde size olumlu/olumsuz dönüş yapacağız. Başvurunuzun programa kabul edilmesi halinde, StarBİGG ekibimiz sizle iletişime geçiyor olacaktır. 

Oryantasyon:

Hızlandırma Eğitimleri / İş Planı Hazırlama Atölyeleri:

Hızlandırılmış teknik ve girişimcilik eğitimleri 

Mentorluk:

Aralık-birebir ve grup mentorluk

Ana Jüri Elemesi:

II. aşamaya geçecek girişimcilerin belirlenmesi için Ağustos ayında 2 tam günlük Ana Eleme Jürisi düzenleyeceğiz.

Birebir İş Planı Revizyon Destek:

SOSYAL MEDYADA BİZ

İLETİŞİM

 • ADRES

  YTÜ, Davutpaşa Yerleşkesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi B2 Blok, No:115 34220 Esenler - İstanbul
 • TELEFON

  0212 483 70 06 - 07 – 08
 • E-MAİL

  [email protected]
TÜBİTAK
YTÜ
TEKNOPARK
YTÜ KULUÇKA